Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Verhoging minimumloon per 1 juli 2022

Verhoging minimumloon per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 vind er een verhoging van het minimumloon plaats. Een aanpassing in het minimumloon gebeurt twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. In januari van dit jaar bedroeg het wettelijk minimumloon al €1.725,00 per maand, €398,10 per week en € 79,62 per dag. Het loon wordt in juni verder verhoogd.

Leestijd: 1 min.

 

Minimumloon

Het minimumloon en minimumjeugdloon wordt elk jaar twee keer aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen en de inflatie. Dat gebeurt op 1 januari en op 1 juli. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft als uitgangspunt dat ontwikkelingen in de welvaart ook tot uitdrukking moeten komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

 

Verhoging minimumloon

Per 1 juli 2022 worden de minimumlonen verhoogd. Het wettelijk minimumloon is per die datum: € 1.756,20 per maand, € 405,30 per week of € 81,06 per werkdag. Tegelijkertijd wordt ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

De brutobedragen van het minimum(jeugd)loon zien er vanaf 1 juni 2022 zo uit:

Correctie uurloon

Volgens artikel 12 van de WML is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid. Dat komt veel voor in de uitzendbranche.

In de wet is geen minimumuurloon opgenomen. Wanneer een flexwerker een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, moet je er dus voor zorgen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Het bruto minimumloon per 1 juni 2022, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

Bron: Staatscourant

 

Heeft u vragen over de nieuwe bedragen? Neem dan contact op met onze backoffice specialisten

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,8/5