Navigatie

Laatste nieuws

Navigatie

26 november 2019

Wab klaar

Lees bericht
22 november 2019

Aantal banen groeit

Lees bericht
14 november 2019

Uitzendbureau belangrijk bij vinden baan

Lees bericht
Home / Diensten / Werkgeverschap

Werkgeverschap

Het werkgeverschap van uitzendbureaus en detacheerders voeren wij juridisch correct uit. Dit is de basis van onze dienstverlening en één van onze kernwaarden in ons bedrijf. Het correct uitvoeren doen wij aan de hand van enkele ijkpunten in ons werkproces.

Identiteitscontrole

Bij inschrijving van de flexwerker controleren wij het identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) of de verblijfsvergunning op echtheid. Waar nodig vragen wij een werkvergunning op voor flexwerkers die van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) komen. Zonder een geldig identiteitsdocument kan een flexwerker niet starten bij een opdrachtgever via Flexsupport!

 

Correcte beloning

Flexsupport is lid van de ABU en volgt de ABU cao. In deze cao staat de inlenersbeloning omschreven. Deze beloning waarborgt dat een flexwerker op de punten uit die inlenersbeloning dezelfde inkomsten heeft als iemand die in dienst is bij de opdrachtgever. Deze gegevens vragen wij op bij de opdrachtgever. De meeste opdrachtgevers passen zelf ook een cao toe of vallen met hun bedrijf onder de regeling van een cao uit hun bedrijfstak. De beloningselementen die wij verplicht zijn uit te voeren vanuit onze eigen ABU cao halen wij dan uit de cao van die opdrachtgever. Wij controleren in onze online tool of het juiste periodeloon wordt gehanteerd conform de voor de opdrachtgever geldende cao. Zo garanderen wij geen onderbetaling van flexwerk.

 

Certificering

Iedere zes maanden wordt onze administratie steekproefsgewijs doorgelicht op juridische correctheid. Tot op heden heeft Flexsupport iedere keer weer goedkeuring ontvangen voor de uitvoering van de administratie en de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Daardoor staan wij ingeschreven in het register van de SNA. Hierover leest u meer op onze pagina certificering.

 

Verzuimbeheersing

Flexsupport is eigen risicodrager voor de ziektewet. Dit betekent dat wij onze zieke flexwerkers niet laten uitstromen naar het UWV maar zelf hun salaris door betalen bij ziekte. Wij helpen ze, samen met onze uitzendbureaus, bij de re-integratie naar werk. Voor het juridische deel werken wij samen met een ARBO dienstverlener. Wij hanteren hierbij ons verzuimprotocol dat u bij onze documenten kunt nalezen.

 

Ontwikkelen

Flexsupport wil graag haar flexwerkers ondersteunen in het groeien in vaardigheden en het ontwikkelen van hun talent. Wij reserveren een deel van onze kostprijs voor dit doel. Wij stimuleren onze partner uitzendbureaus en detacheerders om te investeren in de flexwerker door gebruik te maken van het opleidingsaanbod van Flexsupport. Door te investeren in opleiden en ontwikkelen van flexwerkers kunnen we de uitdagingen op de arbeidsmarkt (krapte, mismatch) als uitzendbureaus aan. Opleiden en ontwikkelen van talent is voor Flexsupport onderdeel van goed werkgeverschap.

 

Cadeaukaartenregeling

Veel werknemers zijn gewend om ook fiscaal voordeel te hebben aan het werknemerschap. Flexsupport maakt dit ook mogelijk. Een flexwerker kan een deel van zijn bruto salaris inleveren. Met de netto waarde van dat deel wordt een cadeaukaart gekocht. Doordat met deze aankoop het brutoloon verminderd wordt, hoeft er minder loonbelasting afgedragen te worden. Zo heeft de flexwerker fiscaal voordeel.