Navigatie

Laatste nieuws

Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet voor flexwerkers.
Wil je als flexwerker meer weten over je rechten en plichten? Lees dan het boekje Werken bij Flexsupport of neem contact met ons op.

Flexwerkers

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Een Corona virus laat zien dat iedereen ziek kan worden. Als Flexsupport flexwerker heb je een aantal verplichtingen.

Ben je ziek? Dan ben je verplicht dit uiterlijk één uur voor aanvang van je werk bij je opdrachtgever én bij Flexsupport te melden. Je moet dit uiterlijk vóór 10:00 uur in de ochtend doen.
Werk je in het weekend of ’s nachts? Spreek dan onze voicemail in. Deze verplichting staat ook in de ABU cao (de cao die voor jouw werk van toepassing is). De reden om je ook bij Flexsupport ziek te melden is dat wij verplicht zijn je bij ziekte te begeleiden in je re-integratie, maar ook dat wij, misschien tijdelijk, een andere flexwerker ter beschikking kunnen stellen aan de opdrachtgever.

Ziekmelden kan niet met terugwerkende kracht gedaan worden! Word je ziek tijdens je werk, meld het dan direct bij je opdrachtgever en bij Flexsupport. Is er sprake van een ongeval tijdens het werk? Dan moet Flexsupport dat direct weten in verband met een eventuele melding bij de arbeidsinspectie.

Zorg dat je tijdens je ziek zijn bereikbaar bent zowel telefonisch als op je bezoekadres. We moeten met jou je re-integratie bespreken en vormgeven. Op de pagina documenten vind je een boekje “Werken bij Flexsupport”. Hier staat ook een hoofdstuk over ziekte.

Wat moet ik doen als ik weer beter ben?

Ben je hersteld van je ziekte? Dat is fijn! Je meldt dit bij je opdrachtgever én bij Flexsupport. Je kunt, doorgaans, gewoon weer verder werken bij je opdrachtgever. Als dit niet zo is dan zijn er diverse opties. Die stemt Flexsupport met jou af bij je betermelding.
Op de pagina documenten vind je een boekje “Werken bij Flexsupport”. Hier staat ook een hoofdstuk over jezelf beter melden.

Krijg ik loon bij ziekte?

Als flexwerker van Flexsupport ontvang  je 90% van je loon over het gemiddelde aantal uren dat je hebt gewerkt in de laatste 13 weken voor de week waarin je ziek bent geworden. Dit geldt voor de dagen dat je normaal gesproken gewerkt zou hebben.

Loopt je arbeidsovereenkomst af tijdens je ziekteperiode? Dan betalen wij 70% uit van je laatst verdiende loon tot het moment dat je weer beter bent.

Je eerste ziektedag krijg je niet uitbetaald, want dit is de wachtdag die in de ABU-cao staat beschreven. Tijdens je ziek zijn ben je verplicht mee te werken aan je re-integratie naar werk.

Wanneer wordt mijn salaris gestort?

Je gewerkte uren moeten voor woensdagmiddag 12:00 uur goedgekeurd worden door je opdrachtgever. Op woensdagmiddag gaan wij dan alle goedgekeurde uren verwerken in ons systeem. Iedere donderdag is bij ons betaaldag.

Wanneer je per week uitbetaald krijgt dan betalen wij elke donderdag je salaris uit na afloop van de gewerkte week. Heb je gekozen voor een verloning per 4 weken (periode) dan betalen wij de goedgekeurde uren van die afgelopen periode uit op de donderdag na afloop van die periode. Op de pagina documenten vind je een schema met de betaaldagen.

Het kan per bank verschillen wanneer je salaris wordt bijgeschreven. Wij bankieren bij de ING bank. Heb je bij hen een rekening, dan heb je het salaris snel op je rekening staan. Meestal staat het salaris dezelfde of uiterlijk de volgende dag op je bankrekening als je een andere bank hebt.

Hoe wordt de hoogte van mijn loon bepaald?

Om te bepalen wat je salaris is, wordt er gekeken naar je functie bij de opdrachtgever waar je geplaatst wordt. In de cao die van toepassing is op dat bedrijf staat daar in het algemeen een beloningsregeling bij. Wij schalen je dan in aan de hand van drie functiekenmerken: het soort werk dat je doet, de kennis, ervaring en vaardigheden die je ervoor nodig hebt, en de mate van zelfstandigheid waarin je werkt.

Welke beloning krijg ik?

Je uurloon wordt per opdracht vastgesteld. Wanneer er een cao van toepassing is bij je opdrachtgever dan passen wij die beloningsregeling toe. Het loon en de bijbehorende looncomponenten zoals toeslagen en cao verhogingen krijg jij ook in je salaris verrekend.

Als er bij de opdrachtgever geen cao van toepassing is dan passen we de beloning toe volgens de ABU-cao. Via je werkbevestiging laten we je weten welke beloningsregeling voor jou van toepassing is.

Wil je meer weten over loon in de ABU-cao? Kijk dan eens bij documenten. Daar staat de hele cao en nog veel meer informatie over je werk via Flexsupport.

Wat is vakantiegeld?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vakantiegeld, zelfs als je een WW-uitkering hebt. In de meeste cao’s is dat 8% over je brutoloon. Werknemers van Flexsupport krijgen 8,33%. Dit is dus meer dan gebruikelijk. Dit hogere percentage is een verplichting vanuit de ABU cao die van toepassing is op het werk via Flexsupport. 

Je vindt de opbouw van vakantiegeld onderaan je loonstrook in het blokje reserveringen. Je kunt er ook meer over lezen in ons boekje “Werken bij Flexsupport” dat je kunt downloaden op onze pagina documenten. Je hebt dit boekje ook bij je arbeidsovereenkomst gekregen.

 

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

Vakantiegeld wordt ieder jaar in mei of uiterlijk de eerste week van juni automatisch uitbetaald als je in dienst bent bij Flexsupport. Je hoeft hier dus niets voor te doen. Eerder uitbetalen kan alleen als je minimaal 1 week vakantie opneemt en niet werkt. 

Als je gestopt bent met werken via Flexsupport dan krijg je ook je vakantiegeld uitbetaald. Dat gebeurt 6 weken nadat je je laatste gewerkte uren uitbetaald hebt gekregen. Ook dan hoef je niets te doen.

Hoeveel vakantiedagen krijg ik per jaar?

Bij Flexsupport bouw je 25 vakantiedagen per jaar op als je fulltime (40 uur per week) werkt. Als je een heel jaar werkt dan is dit gelijk aan 5 weken vakantie. Werk je minder uren per week? Dan bouw je naar rato op.

Werk je als vakantiekracht? Dan heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar. De opbouw wordt over ieder uur dat je werkt berekend en wordtsteeds bij iedere nieuwe loonstrook opgeteld. De stand van je vakantiedagen vind je onderaan je loonstrook in de kolom ‘rechten’ of in het online portaal op het beginscherm.

Wanneer ben ik een vakantiekracht?

Je bent een vakantiekracht als je naar school gaat of studeert en uitsluitend bij je opdrachtgever werkt tijdens de schoolvakanties. Als je wel werkt buiten de schoolvakanties dan ben je geen vakantiekracht.

Hoe neem ik vakantiedagen op?

Onderaan je loonstrook en op het beginscherm van je online account vind je de stand van je vakantiedagen. Per mail kun je aan Flexsupport doorgeven hoeveel uren je wilt opnemen en voor welke dag of week. De uren worden door Flexsupport ingeboekt en uitbetaald. Je kunt niet meer uren opnemen dan de hoogte van je saldo

Krijg ik uitbetaald op een feestdag?

Nederland heeft een aantal erkende nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en beide Kerstdagen. Eens in de 5 jaar komt daar 5 mei, Bevrijdingsdag, bij.
Als je werkt op één van bovenstaande dagen dan krijg je loon met een toeslag uitbetaald. De hoogte van die toeslag is per branche verschillend. 

Als je niet werkt via Flexsupport en je hebt een lopende arbeidsovereenkomst? Dan krijg je meestal een feestdagvergoeding. Je hebt recht op die vergoeding als je in de 13 weken voor die specifieke dag meer dan 7 weken gewerkt hebt op die dag van de week.
Heb je minder gewerkt dan heb je geen recht op de vergoeding. Heb je wel recht? Dan rekent Flexsupport het gemiddeld aantal gewerkte uren op die dag uit. Dat aantal uur krijg je door Flexsupport betaald met een minimaal recht van een half uur. Je hoeft hier niets voor te doen.

Hoe declareer ik reiskosten met het openbaar vervoer?

Met je opdrachtgever maak je de afspraak of je de reiskosten wel of niet kunt declareren. Om de kosten aan je te mogen betalen, hebben wij een foto of kopie nodig van het bewijs dat je met het openbaar vervoer hebt gereisd. Dit kan bijvoorbeeld een bus- of treinkaartje zijn.
Als je met de OV-chipkaart reist, kun je via www.ov-chipkaart.nl een overzicht maken van je kosten. Een bewijs van het opladen van je saldo is hierbij niet voldoende. De declaraties kun je bij Flexsupport indienen via de mail of Whatsapp. Wij beoordelen ze vervolgens voordat we ze gaan uitbetalen.

Wat is detachering?

Er zitten een aantal verschillen tussen detacheren en uitzenden. Het belangrijkste verschil tussen detacheren en uitzenden is dat je arbeidsovereenkomst bij het eindigen van de opdracht doorloopt bij detacheren. Een uitzendovereenkomst stopt vaak per direct. Of je bij het eindigen van de opdracht loon doorbetaald krijgt, is afhankelijk van de afspraken die de werkgever met je heeft gemaakt.

Tijdens je arbeidsovereenkomst ben je werkzaam bij één of meerdere opdrachtgevers. Het detacheringscontract heeft een bepaalde looptijd. De detachering kan tussentijds beëindigd worden wanneer dat in het contract is opgenomen.

Mag een nieuwe werkgever een referentie opvragen bij mijn vorige werkgever?

Ja, maar alleen als je zelf hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je in de sollicitatiefase referenties hebt doorgegeven, bijvoorbeeld via je CV, dan mag de werkgever ervan uitgaan dat hij toestemming heeft.

De werkgever mag alleen informatie vragen die direct verband houdt met de door jou uitgeoefende functie. Een vraag of je veel ziek was is niet toegestaan. Jij hebt het recht om te vragen welke informatie de werkgever allemaal heeft gekregen over jou.

Wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

Voor het doen van aangifte van je inkomstenbelasting heb je een jaaropgave nodig van je werkgever. De jaaropgave wordt door Flexsupport ieder jaar in februari verstuurd als je in het voorgaande jaar een betaling van ons hebt ontvangen voor werk, ziekte of vakantiedagen. 

We sturen de jaaropgave naar het bij ons bekend zijnde e-mailadres. Heb je een nieuw e-mailadres? Geef het dan ook door aan Flexsupport.

Waar vind ik mijn loonstroken en jaaropgaven?

De loonstroken en jaaropgaven ontvang je op het e-mailadres dat je bij je inschrijving aan ons hebt doorgegeven. Je kunt de specificaties ook altijd terugvinden in het online portaal onder de kop ‘Loonstroken’.
De inlogcodes van het online portaal heb je van ons ontvangen op de dag dat je contract is ingegaan. Als je de inloggegevens niet meer hebt dan kun je deze opnieuw opvragen bij Flexsupport.

 

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is korting op de belastingen die je over je loon moet betalen. Deze belastingen noem je loonheffing. Door de korting toe te passen houd je netto meer salaris over.
Bij je inschrijving geef je aan of Flexsupport de korting voor je moet toepassen. Let er op dat je de korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie mag toepassen.

Heb je naast je werk bij Flexsupport nog een andere werkgever of uitkering, dan kan het zijn dat wij niet de loonheffingskorting mogen toepassen. Rechtsboven op je loonstrook van Flexsupport staat hoe de loonheffing voor jou is ingesteld: met korting of zonder korting.

Hoe kan ik de loonheffingskorting aanpassen?

Als je de loonheffingskorting wilt aanpassen kun je dit per mail of telefonisch aan Flexsupport laten weten. Belangrijk is dat je erbij vermeldt per wanneer de korting aangepast
moet worden. Wij sturen je een digitale loonbelastingverklaring toe. Nadat deze is ondertekend passen wij de loonheffingskorting voor je aan. De korting kan niet met terugwerkende kracht aangepast worden.

Hoe kan ik een document digitaal ondertekenen?

Je krijgt van Flexsupport een mail met daarin een link waarmee je het document kunt bekijken en ondertekenen. Als je op de link klikt kan je gevraagd worden om eerst in te loggen. De inlogcodes heb je van ons ontvangen op de dag dat je contract is ingegaan. Als je het document hebt gelezen vul je de 4-letterige code in. Die code vind je in dezelfde mail als waar de link in staat. Let op dat je niet het document-Id nummer invoert, want dat is geen geldige code.

Hoe geef ik mijn inkomsten door aan het UWV?

Wanneer je jouw inkomsten moet doorgeven aan het UWV voor bijvoorbeeld het aanvragen van een WW moet je bij het UWV het inkomstenopgave formulier invullen. Bij Flexsupport verlonen we je per 4 weken. Het UWV doet dit per maand. Let daarom goed op bij het invullen van het formulier. Het is de bedoeling dat je je inkomsten 1 keer per kalendermaand doorgeeft. Dit geldt ook voor mensen die per week worden betaald.

Het UWV geeft in een speciale tabel aan in welke maand je de inkomsten van die vier weken moet doorgeven. Het inkomstenformulier staat na het eind van de kalendermaand online. Het UWV heeft een speciale pagina met ook een instructievideo beschikbaar voor als je er niet helemaal uitkomt.