Navigatie

Laatste nieuws

Navigatie

11 februari 2020

Voorkom griep op de werkvloer

Lees bericht
3 februari 2020

Goed gezond? Meer kans op een baan

Lees bericht
16 december 2019

Flexwerkers hoger risico op arbeidsongeval

Lees bericht
Home / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet voor werknemers en flexwerkers.
Wil je als flexwerker meer weten over je rechten en plichten? Lees dan het boekje Werken bij Flexsupport of neem contact met ons op.

Flexwerkers

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Een Corona virus laat zien dat iedereen ziek kan worden. Als Flexsupport flexwerker heb je een aantal verplichtingen.

Ben je ziek? Dan ben je verplicht dit uiterlijk één uur voor aanvang van je werk bij je opdrachtgever én bij Flexsupport te melden. Je moet dit uiterlijk vóór 10:00 uur in de ochtend doen.
Werk je in het weekend of ’s nachts? Spreek dan onze voicemail in. Deze verplichting staat ook in de ABU cao (de cao die voor jouw werk van toepassing is). De reden om je ook bij Flexsupport ziek te melden is dat wij verplicht zijn je bij ziekte te begeleiden in je re-integratie, maar ook dat wij, misschien tijdelijk, een andere flexwerker ter beschikking kunnen stellen aan de opdrachtgever.

Ziekmelden kan niet met terugwerkende kracht gedaan worden! Word je ziek tijdens je werk, meld het dan direct bij je opdrachtgever en bij Flexsupport. Is er sprake van een ongeval tijdens het werk? Dan moet Flexsupport dat direct weten in verband met een eventuele melding bij de arbeidsinspectie.

Zorg dat je tijdens je ziek zijn bereikbaar bent zowel telefonisch als op je bezoekadres. We moeten met jou je re-integratie bespreken en vormgeven. Op de pagina documenten vind je een boekje “Werken bij Flexsupport”. Hier staat ook een hoofdstuk over ziekte.

Wat moet ik doen als ik weer beter ben?

Ben je hersteld van je ziekte? Dat is fijn! Je meldt dit bij je opdrachtgever én bij Flexsupport. Je kunt, doorgaans, gewoon weer verder werken bij je opdrachtgever. Als dit niet zo is dan zijn er diverse opties. Die stemt Flexsupport met jou af bij je betermelding.
Op de pagina documenten vind je een boekje “Werken bij Flexsupport”. Hier staat ook een hoofdstuk over jezelf beter melden.

Krijg ik betaald als ik ziek ben?

Flexwerkers van Flexsupport krijgen vanaf de tweede dag van ziekte hun loon doorbetaald. De eerste dag is een wachtdag en krijg je geen loon. Vanaf dag twee krijg je 91% van je laatst verdiende loon uitbetaald. Flexsupport berekent je gemiddelde gewerkte uren over de laatste dertien weken voordat je ziek werd. Over dat aantal uren krijg je ziektegeld. Je ziekte-uren hoef je zelf niet in je urenbriefje in te vullen, dat doet Flexsupport voor jou. Je krijgt die 91% betaald totdat je arbeidsovereenkomst afloopt of dat je weer beter bent.

Ben je nog ziek en loopt je arbeidsovereenkomst af? Dan krijg je 70% van je laatst verdiende loon over hetzelfde aantal uren dat eerder berekend is totdat je weer beter bent. De doorbetalings- en re-integratieverplichting van Flexsupport is maximaal 104 weken. Daarna kun je een ziektewetuitkering krijgen via het UWV. Gelukkig komt dat bijna nooit voor! Het is overigens tijdens je gehele ziekte je plicht om mee te werken aan je re-integratie. Werk je niet mee of ben je niet bereikbaar, dan heeft Flexsupport het recht om de loonbetaling uit te stellen of zelfs te laten vervallen.

Krijg ik loon bij ziekte?

Als flexwerker van Flexsupport ontvang  je 90% van je loon over het gemiddelde aantal uren dat je hebt gewerkt in de laatste 13 weken voor de week waarin je ziek bent geworden. Dit geldt voor de dagen dat je normaal gesproken gewerkt zou hebben.

Loopt je arbeidsovereenkomst af tijdens je ziekteperiode? Dan betalen wij 70% uit van je laatst verdiende loon tot het moment dat je weer beter bent.

Je eerste ziektedag krijg je niet uitbetaald, want dit is de wachtdag die in de ABU-cao staat beschreven. Tijdens je ziek zijn ben je verplicht mee te werken aan je re-integratie naar werk.

Wanneer wordt mijn salaris gestort?

Je gewerkte uren moeten voor woensdagmiddag 12:00 uur goedgekeurd worden door je opdrachtgever. Op woensdagmiddag gaan wij dan alle goedgekeurde uren verwerken in ons systeem. Iedere donderdag is bij ons betaaldag.

Wanneer je per week uitbetaald krijgt dan betalen wij elke donderdag je salaris uit na afloop van de gewerkte week. Heb je gekozen voor een verloning per 4 weken (periode) dan betalen wij de goedgekeurde uren van die afgelopen periode uit op de donderdag na afloop van die periode. Op de pagina documenten vind je een schema met de betaaldagen.

Het kan per bank verschillen wanneer je salaris wordt bijgeschreven. Wij bankieren bij de ING bank. Heb je bij hen een rekening, dan heb je het salaris snel op je rekening staan. Meestal staat het salaris dezelfde of uiterlijk de volgende dag op je bankrekening als je een andere bank hebt.

Hoe wordt de hoogte van mijn loon bepaald?

Om te bepalen wat je salaris is, wordt er gekeken naar je functie bij de opdrachtgever waar je geplaatst wordt. In de cao die van toepassing is op dat bedrijf staat daar in het algemeen een beloningsregeling bij. Wij schalen je dan in aan de hand van drie functiekenmerken: het soort werk dat je doet, de kennis, ervaring en vaardigheden die je ervoor nodig hebt, en de mate van zelfstandigheid waarin je werkt.

Welke beloning krijg ik?

Je uurloon wordt per opdracht vastgesteld. Wanneer er een cao van toepassing is bij je opdrachtgever dan passen wij die beloningsregeling toe. Het loon en de bijbehorende looncomponenten zoals toeslagen en cao verhogingen krijg jij ook in je salaris verrekend.

Als er bij de opdrachtgever geen cao van toepassing is dan passen we de beloning toe volgens de ABU-cao. Via je werkbevestiging laten we je weten welke beloningsregeling voor jou van toepassing is.

Wil je meer weten over loon in de ABU-cao? Kijk dan eens bij documenten. Daar staat de hele cao en nog veel meer informatie over je werk via Flexsupport.

Wat is detachering?

Er zitten een aantal verschillen tussen detacheren en uitzenden. Het belangrijkste verschil tussen detacheren en uitzenden is dat je arbeidsovereenkomst bij het eindigen van de opdracht doorloopt bij detacheren. Een uitzendovereenkomst stopt vaak per direct. Of je bij het eindigen van de opdracht loon doorbetaald krijgt, is afhankelijk van de afspraken die de werkgever met je heeft gemaakt.

Tijdens je arbeidsovereenkomst ben je werkzaam bij één of meerdere opdrachtgevers. Het detacheringscontract heeft een bepaalde looptijd. De detachering kan tussentijds beëindigd worden wanneer dat in het contract is opgenomen.

Mag een nieuwe werkgever een referentie opvragen bij mijn vorige werkgever?

Ja, maar alleen als je zelf hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je in de sollicitatiefase referenties hebt doorgegeven, bijvoorbeeld via je CV, dan mag de werkgever ervan uitgaan dat hij toestemming heeft.

De werkgever mag alleen informatie vragen die direct verband houdt met de door jou uitgeoefende functie. Een vraag of je veel ziek was is niet toegestaan. Jij hebt het recht om te vragen welke informatie de werkgever allemaal heeft gekregen over jou.