Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Het belang van gezond en veilig werken

Werken bevordert de gezondheid

Werk en gezondheid zijn twee belangrijke aspecten in ons leven. Voor veel mensen is werk niet alleen een bron van inkomen, maar ook een bron van voldoening en sociale betrokkenheid. Werk kan echter ook stress veroorzaken en de gezondheid negatief beïnvloeden. Het belang van een gezonde en veilige werkplek vinden voor een flexwerker is zeer belangrijk. Daarom bespreken wij in dit artikel wat je als uitzendbureau kunt betekenen daarin en hoe werk de gezondheid bevordert.

Het belang van werk voor de gezondheid

Werk is niet alleen belangrijk voor ons inkomen, maar ook voor onze gezondheid. Werk geeft ons een gevoel van structuur en routine, waardoor we ons leven kunnen organiseren en beter kunnen omgaan met stressvolle situaties. Daarnaast biedt werk sociale interactie en voldoening, wat belangrijk is voor onze mentale gezondheid. Uiteraard levert het euro’s op waarmee we in ons levensonderhoud kunnen voorzien.

Werk kan ook bijdragen aan de fysieke gezondheid van de mens. Door te werken blijven we actief en in beweging, wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl en kan helpen bij het voorkomen van aandoeningen als overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Bovendien hebben werknemers die gezond zijn en zich goed voelen minder verzuim en kunnen ze beter presteren op het werk.

Voor- en nadelen van een vast contract

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (in de volksmond: een vast contract) is voor veel mensen erg belangrijk om te hebben. Doorgaans biedt dat contract zekerheid, stabiliteit en een gereguleerd inkomen. Voor werknemers met een gezin kan een vast contract ook betekenen dat ze een betere balans kunnen vinden tussen werk en privéleven, omdat ze minder zorgen hebben omtrent de flexibiliteit die een tijdelijk of uitzendcontract geeft.

Er zijn ook nadelen aan vast werken, want ieder voordeel heeft ook zijn nadeel. Eén van de nadelen is dat een vast contract kan leiden tot een gebrek aan flexibiliteit en noodzaak tot groei in kennis en kunde. Werknemers hebben vaste werktijden en kunnen niet zo makkelijk vrij nemen wanneer ze dat willen. Dit kan leiden tot stressvolle situaties, vooral wanneer er onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, zoals ziekte van een familielid. Daarnaast kan er een houding ontstaan van: ik heb een vast contract dus ik hoef me niet meer te ontwikkelen. Kennis en kunde ontwikkelen geeft juist een boost aan je eigenwaarde en maakt dat je beter in je vel zit.

Een ander nadeel van een vast contract is dat het kan leiden tot een gebrek aan uitdaging. Helemaal bij routinematig werk of in een platte en kleine organisatie waar weinig ontwikkelmogelijkheden zijn. Werknemers kunnen zich na verloop van tijd gaan vervelen en hun motivatie verliezen. Dit kan leiden tot een verminderde prestatie en minder voldoening.

Hoe arbeid je ziel laat groeien

Voordelen en nadelen van flexwerken

Flexwerken is de laatste jaren steeds populairder geworden, vooral onder de jongere generaties. Het biedt werknemers meer vrijheid en flexibiliteit in hun werkzaamheden. Dit kan vooral gunstig zijn voor flexwerkers met kinderen of andere verplichtingen die een flexibele planning vereisen. Je hebt meer mogelijkheden om om je werk heen te plannen. Maar ook hier kent het voordeel een nadeel. Eén van de nadelen van flexwerken is dat het minder zekerheid biedt dan vast werken. Flexwerkers hebben niet altijd een vaste bron van inkomsten en kunnen in tijden van economische onzekerheid kwetsbaar zijn. Dit kan leiden tot financiële stress en onzekerheid, dat dan weer negatief werkt op de fysieke en mentale gezondheid..

Werk en gezondheid

Werk kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde en het gevoel van voldoening. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan een betere geestelijke gezondheid en zelfs het risico op depressie verminderen. Het kan bijdragen aan minder stress en een betere werk-privébalans. Door de mogelijkheid om thuis te werken, kunnen mensen hun werkuren en -omgeving aanpassen aan hun persoonlijke situatie, zoals de zorg voor kinderen of andere familieleden. Mensen die de vrijheid hebben om hun werkuren en -omgeving aan te passen, kunnen beter inspelen op hun persoonlijke behoeften en hun werk beter organiseren. Dit kan leiden tot een hogere kwaliteit van het werk en een betere werkervaring.

Hoe arbeid je ziel laat groeien

 

Wat kan je doen als uitzendbureau?

Uitzendbureaus spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van werkgeluk. Ze kunnen goede matches creëren tussen uitzendkrachten en werkplekken en kunnen opleiding aanbieden. Het is essentieel dat uitzendbureaus streven naar passend werk, rekening houdend met vaardigheden, interesses en persoonlijke voorkeuren van de uitzendkracht. Op deze manier dragen ze bij aan een positieve en veilige werkomgeving waarin uitzendkrachten zich gewaardeerd, op hun gemak en betrokken voelen. Ook het bieden van ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling, training en het creëren van groeikansen zijn goede stappen om te ondernemen als uitzendbureau. Deze inspanningen dragen bij aan voldoening en werkgeluk. Dat bevordert de gezondheid en het welzijn van uitzendkrachten.

Een ander aspect van werkgeluk is een fysiek veilige werkplek bij de opdrachtgever. Een werkplek waar mogelijke risico’s op ongevallen geminimaliseerd worden en waar protocollen en procedures zijn wanneer er een incident is. Vanuit de wetgeving is ieder bedrijf verplicht om een document te hebben waarin dit is vastgelegd: een Risico Inventarisatie en Evaluatie formulier. Hierin wordt ook vastgelegd wat onder een gezonde en veilige werkplek wordt verstaan bij die opdrachtgever. Als uitzendbureau heb je de taak om die RIenE van je opdrachtgever te verstrekken aan de uitzendkracht. Door dit te doen laat je aan je uitzendkrachten zien dat je hun gezondheid serieus neemt.

Kortom: uitzendbureaus kunnen verschillende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun flexwerkers een veilige en gezonde werkomstandigheden hebben. We zetten ze op een rij:

– Voorlichting geven: Uitzendbureaus kunnen hun flexwerkers voorlichting geven over de risico’s op de werkvloer en de veiligheidsvoorschriften. Dit kan bijvoorbeeld via een introductiebijeenkomst, een brochure of een online training.

Arbo- en veiligheidsbeleid opstellen: Uitzendbureaus kunnen een arbo- en veiligheidsbeleid opstellen waarin duidelijk wordt beschreven welke maatregelen er worden genomen om de veiligheid en gezondheid van de flexwerkers te waarborgen. Dit beleid moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

– Controleren op naleving: Uitzendbureaus kunnen controleren of de opdrachtgevers waar hun flexwerkers werken zich aan de veiligheidsvoorschriften houden en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen. Als blijkt dat dit niet het geval is, kunnen zij hierop actie ondernemen.

– Samenwerken met opdrachtgevers: Uitzendbureaus kunnen samenwerken met opdrachtgevers om de veiligheid en gezondheid van de flexwerkers te waarborgen. Bijvoorbeeld door regelmatig overleg te hebben over veiligheidsrisico’s en maatregelen.

– Training en opleiding: Uitzendbureaus kunnen hun flexwerkers training en opleiding aanbieden om hen te laten groeien in kennis en kunde.

– Contractvorm: meer vastigheid en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden, zodat de financiële stress beperkt wordt.

 

Door, onder andere, deze stappen te nemen, kunnen uitzendbureaus ervoor zorgen dat hun uitzendkrachten gezond kunnen werken en van meerwaarde zijn voor hun opdrachtgever.

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,8/5