Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Vakantiewerk: Wat moet je weten als uitzendbureau?

Wat moet
jij weten
over vakantiewerk?

Vakantiewerk wat moet je weten? Vakantiewerk biedt scholieren en studenten een kans om in de (zomer)vakantie tijdelijk werk te verrichten tegen betaling. Voorheen kon dit alleen in de zomervakantie, tegenwoordig kan dit in iedere vakantie. In dit artikel bespreken we de rechten en plichten van vakantiewerkers en uitzendbureaus.

Arbeidsovereenkomst voor vakantiewerkers

Vakantiewerkers hebben dezelfde rechten als reguliere flexwerkers. Dit betekent dat uitzendbureaus een arbeidsovereenkomst moeten afsluiten, bij voorkeur schriftelijk. Dit mag een arbeidsovereenkomst zowel met als zonder uitzendbeding zijn. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet voldoen aan de wettelijke eisen zoals:

 • Betaling van minimaal het minimum(jeugd)loon.
 • Doorbetaling bij ziekte.
 • Toepassing van regels voor vakantiedagen en vakantietoeslag.
 • Geen proeftijd, want de arbeidsovereenkomst is voor de duur van de vakantie en geen enkele vakantie duurt 6 maanden of langer. Pas bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer mag een proeftijd opgenomen worden.

Werkzaamheden en werktijden van vakantiewerkers

Vakantiewerkers zijn scholieren en studenten die tijdelijk werk doen tijdens de vakanties van hun opleiding. Vaak zijn dit minderjarigen, waarvoor specifieke regels gelden afhankelijk van hun leeftijd:

 • 15-jarigen: Zelfstandig licht, niet-industrieel werk zoals kranten bezorgen en helpen in de horeca zonder alcohol.
 • 16- en 17-jarigen: Bijna elk soort werk, mits het niet gevaarlijk of schadelijk is. Toezicht en begeleiding zijn verplicht voor risicovolle werkzaamheden.
 • 18 jaar en ouder: Volwassenen vallen onder de algemene arbeidsomstandigheden en werktijden.

De Arbeidstijdenwet (ATW) beschermt vakantiewerkers tegen te lange werkdagen of te late werktijden. De regels verschillen per leeftijdsgroep:

 • 15-jarigen: Maximaal 8 uur per dag werken tussen 7.00 en 21.00 uur en niet meer dan 40 uur per week. Ze mogen niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en hebben recht op een half uur pauze bij 4,5 uur werk of meer. Na elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Als zondagwerken gebruikelijk is in het bedrijf, mogen ze dat ook met ouderlijke toestemming. Maar dit mag niet meer dan 11 zondagen in 16 weken.
 • 16- en 17-jarigen: Werknemers kunnen tot 9 uur per dag werken tussen 6.00 en 23.00 uur, met een maximum van 45 uur per week. Bij aaneengesloten werk van 4,5 uur krijgen ze een pauze van een half uur. In een periode van 4 weken mogen ze niet meer dan 160 uur werken, mits ze wekelijks minstens anderhalve dag vrij zijn en na elke 2 werkdagen minimaal 12 uur rust hebben. Als ze op zondag werken, moeten ze minstens 13 zondagen per jaar vrij hebben.
 • 18 jaar en ouder: Vallen onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor volwassenen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert naleving van deze regels. Overtredingen kunnen leiden tot boetes of een proces-verbaal. Op onze website hebben we een boekje gepubliceerd met meer informatie over wat jongeren onder de 18 jaar precies mogen uitvoeren op gebied van (vakantie)werk.

Beloning van vakantiewerkers

Vakantiewerkers hebben recht op het minimum(jeugd)loon en vakantiegeld van 8,3% van het brutoloon. De minimumjeugdlonen per 1 juli 2024 zijn als volgt:

 • 15 jaar: € 4,10
 • 16 jaar: € 4,72
 • 17 jaar: € 5,40
 • 18 jaar: € 6,84
 • 19 jaar: € 8,21
 • 20 jaar: € 10,94
 • 21 jaar en ouder: € 13,68

Toestemming ouders

Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van ouders of verzorgers vereist voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Eventuele bezwaren moeten binnen vier weken na start van de werkzaamheden worden gemeld. Voor jongeren onder 16 jaar is het verstandig de arbeidsovereenkomst door een ouder of voogd te laten ondertekenen.

Identificatieplicht

Uitzendbureaus moeten ook bij vakantiewerkers de identiteit vaststellen door een origineel en geldig identiteitsbewijs te controleren en een kopie hiervan te bewaren bij de loonadministratie.

Informeer je vakantiewerkers

Zorg ervoor dat vakantiewerkers goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Informeer ook de opdrachtgever over de specifieke regels omtrent werkzaamheden en werktijden. Bespreek de werkzaamheden, werktijden en arbeidsvoorwaarden duidelijk. Zorg voor de juiste documentatie en controleer de identiteitsbewijzen zorgvuldig.

Informeer ook de ouders of verzorgers van minderjarige vakantiewerkers en zorg dat je hun contactgegevens hebt in geval van calamiteit of overleg. Door deze regels na te leven, bied je vakantiewerkers een veilige en gezonde werkomgeving en voorkom je juridische problemen.

Toch nog vragen? Flexsupport helpt je verder

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over vakantiewerk en wat je moet weten? Flexsupport staat klaar om je te helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning bij jouw backoffice taken. Zo zorg je ervoor dat jouw vakantiewerkes goed geïnformeerd zijn en dat je voldoet aan alle wettelijke eisen.

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

 • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
 • Alle informatie die je nodig hebt
 • Volledig gratis te downloaden
4,8/5