Navigatie

Laatste nieuws

Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Goed gezond? Meer kans op een baan

Met betaalde baan gezonder

Mensen met betaald werk zijn gezonder dan mensen die geen baan hebben. Flexibel werk of een vaste baan maakt voor de gezondheid geen verschil. Flexibel werk leidt niet tot meer gezondheidsklachten dan vast werk.

Leestijd: 2 min.

Van de werkzame personen beoordeeld 90 % de eigen gezondheid als positief. Van de niet-werkenden gaf ruim driekwart zijn gezondheid een ‘goed’ of nog beter. Dat is de conclusie van een langlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Flexwerkers

Tussen 2007 en 2017 vroeg het CBS 112.000 mensen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar op verschillende momenten naar hun gezondheid. Het CBS wilde onder meer weten of flexwerk leidt tot meer stress en een slechtere gezondheid.
Het tegendeel lijkt het geval. De gezondheid van mensen met flexibel werk ontwikkelt zich ongeveer hetzelfde als die van mensen met een vast contract. Van de flexwerkers ging 53 procent zich na verloop van tijd minder gezond voelen. Bij mensen met een vaste baan ligt dit percentage zelfs een fractie hoger, op 54 procent.

 

Effect gezondheid

Niet-werken trekt volgens het onderzoek de zwaarste wissel op de gezondheidsbeleving van mensen. Van de niet-werkenden ervoer 60 procent achteruitgang.
De onderlinge verschillen in de groep niet-werkenden zijn groot. Vergeleken met werkenden voelen zij zich gemiddeld ongezonder, maar er zijn er ook meer die juist heel positief zijn over hun gezondheid. Bijna een kwart van de niet-werkenden omschrijft zijn gezondheid als heel goed of uitstekend. Deze laatste groep heeft dan ook meer kans op werk. Ruim 40 procent vond na verloop van tijd een baan.
Van de personen zonder werk met een ‘slechte’ gezondheid ging slechts 7,2 procent weer aan de slag.

Verlies van baan

Hoe vaak het verlies van werk voorkomt, verschilt ook naar de mate van gezondheid. Van personen met een vaste baan was 6 procent aan het einde van de onderzochte periode niet meer werkzaam, van degenen met een flexibele baan was dat 15 procent. Daarbij maakte het uit hoe gezond de onderzochte personen waren. Gezondere personen kwamen minder vaak zonder werk te zitten.
Gezondheid is slechts één van de verklaringen voor de kans op werk, zegt het CBS. Ook kenmerken als geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en beroepsklasse spelen mee.
“Ook als rekening wordt gehouden met al deze kenmerken, blijft overeind dat ervaren gezondheid samenhangt met de kans op het vinden, of juist verliezen van een baan”, schrijft het CBS. “En andersom, dat het al of niet hebben van betaald werk samenhangt met veranderingen in de ervaren gezondheid.”

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,4/5