Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Ouderschapsverlof 2022: de wijzigingen

Ouderschapsverlof 2022: de wijzigingen

De regeling voor ouderschapsverlof wijzigt in 2022. Vanaf dit jaar kunnen ouders (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van een kind. Op dit moment is dat in principe onbetaald. De wijzigingen van de regeling per 2 augustus 2022 vind je in dit artikel.

Leestijd: 2 minuten

 

Binnen de WAZO uitkering, de Wet arbeid en zorg (WAZO), zijn alle vormen van verlof en de daarbij behorende uitkeringen geregeld. Lees hier wat een WAZO uitkering is en wat je verplichtingen zijn als werkgever.

 

De huidige regeling voor ouderschapsverlof

Op dit moment hebben Nederlandse flexwerkers die ouder of verzorger zijn recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof kan ook betaald zijn mits het opgenomen is in een cao, arbeidsvoorwaarde of overige afspraak. Ouders mogen zelf beslissen hoe zij het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. Ook mogen zij de uren verspreid opnemen, tot het 8e levensjaar van het kind.

 

Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is in oktober 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Alle 28 Europese lidstaten moeten de regels uiterlijk in 2022 opnemen in hun nationale wetgeving. In Nederland treedt de wet vanaf 2 augustus 2022 in werking.

Aanleiding voor het invoeren van de Wet betaald ouderschapsverlof in 2022 is de (noodzakelijke) implementatie van een Europese richtlijn die minimumeisen bevat voor kraamverlof, ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. In Nederland voldoen we grotendeels al aan deze richtlijn, maar nog niet op alle punten. De Europese richtlijn voorziet onder andere in het recht van flexwerkers op twee maanden betaald ouderschapsverlof. In tegenstelling tot de huidige regels.

 

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Flexwerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van het UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de flexwerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon. Deze 9 weken betaald verlof moet de flexwerker in het eerste levensjaar van zijn kind opnemen.

Opname van de rest van het ouderschapsverlof van 17 weken is nog steeds mogelijk tot het 8e levensjaar van het kind. Dit verlof is onbetaald.

 

Wat betekent dit voor werkgevers?

Nu een deel van het ouderschapsverlof niet meer onbetaald is zal het vaker voorkomen dat ouders verlof opnemen.

Ouderschapsverlof aanvragen moet ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aangevraagd zijn. Dat was al zo in de oude regeling. Ouderschapsverlof aanvragen mag je in principe niet wijzigen.

Werkgevers hoeven het loon niet zelf door te betalen, dat doet de overheid. Maar vervanging van de medewerker en de hierbij komende kosten zijn wel voor de werkgever.

 

Geboorteverlof

Buiten het ouderschapsverlof heeft de partner van de moeder van het pasgeboren kind het recht om tot vijf dagen betaald geboorteverlof op te nemen in de eerste 4 weken na de bevalling.

Vervolgens kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen. In die periode hebben zij recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon.

Flexwerkers die een kind adopteren of duurzaam in hun gezin opnemen, hebben recht op betaald adoptie- en pleegzorgverlof van zes weken.

 

Samenvatting

Vanaf 2 augustus 2022 hebben bij de geboorte van een kind:

  • moeders recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door UWV;
  • partners recht op geboorteverlof van vijf dagen, doorbetaald door de werkgever;
  • partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby recht op nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon;
  • beide ouders recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte, met een uitkering van 50% van het (maximum)dagloon (mogelijk wordt dit 70%);
  • beide ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar.

 

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de wijzigingen of hoe je dit het beste aanpakt? Neem dan contact op met onze backoffice specialisten!

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,8/5