Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Ketenaansprakelijkheid uitzendbureau: waar moet je op letten?

Ketenaansprakelijkheid uitzendbureau: waar moet je op letten?

Als uitzendbureau ben je vast bekend met de term ketenaansprakelijkheid. Misschien dat een opdrachtgever het genoemd heeft of heb je de term bij het starten van jouw onderneming voorbij zien komen. Maar het is lang niet altijd duidelijk waar de ketenaansprakelijkheidsregeling voor dient. In dit artikel leggen we uit wat ketenaansprakelijkheid is, wat de risico’s zijn en hoe je ze kunt beperken.

 

Leestijd: 3 minuten

 

Ketenaansprakelijkheid / inlenersaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

Wanneer het niet om ‘een werk’ gaat maar om de gewerkte uren van een flexwerker wordt bovenstaande regeling ‘inlenersaansprakelijkheid’ genoemd. Het principe blijft hetzelfde. Naast de opdrachtgever is iedere schakel in de keten van in- en uitleen van flexwerkers aansprakelijk voor een correcte afdracht van loonheffing van de flexwerker door zijn eigenlijke werkgever.

Het doel van deze aansprakelijkheid is het voorkomen dat bedrijven in de keten misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van onder andere de loonheffingen.

 

Waar kun je aansprakelijk voor zijn?

Achterstallige loonheffingen

Hieronder vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Belasting- en invorderingsrente

Je kunt ook voor in rekening gebrachte belastingrente en invorderingsrente aansprakelijk worden gesteld, maar alleen als je ter zake zelf een verwijt kan worden gemaakt.

Identificatie- en verificatieplicht

Een extra risico kan zich voordoen wanneer de identificatie- en verificatieplicht niet of niet juist is nageleefd. Dan vindt aansprakelijkheidsstelling namelijk plaats op basis van het (hoge) anoniementarief (52%). Het is dus erg belangrijk dat de identiteit van flexwerkers kan worden aangetoond én dat de identiteit is geverifieerd.

Waadi

Je kunt naast de inlenersaansprakelijkheid ook worden geconfronteerd met een boete op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Wanneer je personeel inleent van een uitlener die zich niet op de juiste wijze heeft geregistreerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, loop je het risico een boete opgelegd te krijgen. Check dus altijd de website van de Kamer van Koophandel of de uitlener zich op de juiste manier geregistreerd heeft als je een flexwerker inleent via een collega uitzendbureau.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Naast de keten- en inlenersaansprakelijkheid en boetes op grond van de Waadi, kan ook aansprakelijkheid ontstaan op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De WAS kent een ketenaansprakelijkheid van opdrachtgevers voor de betaling van ten minste het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag of indien van toepassing het hogere cao-loon aan flexwerkers van de opdrachtnemers. Bij onderbetaling kunnen deze flexwerkers alle opdrachtgevers in de keten aanspreken. Elke opdrachtgever in de keten is hoofdelijk aansprakelijk.

 

Ketenaansprakelijkheid risico’s beperken

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, dus is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle regelgeving, cao’s en verplichtingen en deze juist toe te passen. Daarnaast is het belangrijk om andere partijen in de keten te controleren op de juiste vergunningen, KvK registratie en door het aanvragen van een verklaring betalingsgedrag. Zo voorkom je een hoop narigheid.

Daarnaast is er ook een andere mogelijkheid om de risico’s van ketenaansprakelijkheid te verminderen: de g-rekening.

G-rekening

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee je alleen de loonheffingen en/of de btw aan de Belastingdienst kunt betalen als je een uitzendbureau hebt. Andere betalingen (aan de Belastingdienst) kun je niet met deze g-rekening. Een g-rekening is te herkennen aan de cijfers 099 op de 3 posities direct na de uit 4 letters bestaande bankcode.

Een voorbeeld: Flexsupport is als backoffice van jouw uitzendbureau wettelijk gezien de werkgever van jouw flexwerkers. Daardoor zijn wij als de ‘uitlener’ onderdeel van de keten en dus ook aansprakelijk. Om te voorkomen dat deze aansprakelijkheid bij onze klanten uitkomt hebben wij een g-rekening. Hiermee zorgen wij er voor dat de aansprakelijkheid in de keten bij ons stopt. Op deze g-rekening staat steeds voldoende liquiditeit om eventueel achterstallige belastingen, premies of loon te vergoeden aan de Belastingdienst.

Flexsupport vult de g-rekening door de factuur naar de opdrachtgever te sturen voor de gewerkte uren van de flexwerker. De factuur wordt opgesplitst in een gewoon deel van doorgaans 75% en een g-rekening deel van 25%. Bij €1.000,- euro betekent dit dus dat er €750,- betaalt wordt op de lopende rekening van Flexsupport en dat er €250,- naar de g-rekening gaat. Van onze lopende rekening kunnen we de salarissen betalen en de loonheffing wordt van de g-rekening betaald. Zo nemen wij een groot risico weg bij de opdrachtgevers aan wie wij flexwerkers uitlenen.

Verklaring Belastingdienst

Een ander belangrijk punt in het verlagen van de ketenaansprakelijkheid is een verklaring van de Belastingdienst. Iedere drie maanden kun je die opvragen. Op die verklaring staat dan dat het (in ons geval uitzendbureau) voldaan heeft aan alle fiscale verplichtingen tot het moment van afgifte. Wij hebben die verklaring (de zogenoemde Wet Keten Aansprakelijkheidsverklaring) op onze website gepubliceerd. Zo zijn opdrachtgevers in de gelegenheid om Flexsupport te controleren op het nakomen van de fiscale verplichtingen én om hun eigen risico op naheffing te verkleinen.

 

Ketenaansprakelijkheid voorkomen

Om ketenaansprakelijkheid helemaal te voorkomen zorgt het team van Flexsupport er voor dat de juiste vergunningen en certificeringen aanwezig zijn en behaald worden, de juiste heffingen worden afgedragen, de juiste cao’s en minimumlonen worden toegepast en voldoen wij altijd aan de identificatie- en verificatieplicht.

Twijfel je ergens over of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de collega’s van Flexsupport! Onze professionals zitten voor je klaar.

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,8/5