Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Profiel uitzendkrachten

Uitzendkrachten in kaart gebracht

Uitzendkrachten zijn vooral mannen, jonger dan 25 jaar en opvallend genoeg is er een groot deel juist ouder dan 45 jaar. Bijna de helft van de totale groep van uitzendkrachten werkt gemiddeld 35 uur per week.

Leestijd: 3 min.

 

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS dat van 2003 tot 2019 het flexwerk in Nederland in kaart heeft gebracht. Deze week werd dit onderzoek gepubliceerd. Onder flexkrachten worden door het CBS niet alleen uitzendkrachten verstaan maar ook oproepkrachten, zzp’ers en werknemers met een tijdelijk dienstverband. In totaal werden in 2019 drie miljoen flexkrachten geregistreerd.

 

Toename uitzendkrachten

Uit de publicatie blijkt dat dat het aandeel uitzendkrachten in de afgelopen jaren is toegenomen. In 2003 was 2,4% van alle werkende uitzendkracht. In 2019 maakten uitzendkrachten 3% van de totale beroepsbevolking uit. Dit gaat dan wel om de cijfers voor de coronacrisis. Sinds maart 2020 is de groei gedaald en hebben veel uitzendkrachten hun baan verloren.

 

Wie is de uitzendkracht?

Door uitzendkrachten jarenlang te volgen heeft het CBS goed in beeld gekregen wat de belangrijke kenmerken zijn van deze groep. Een meerderheid (60%) van de uitzendkrachten is man. Bijna een kwart van de uitzendkrachten is jonger dan 25 jaar. Wat opvalt is dat in vergelijking met andere flexibele krachten onder de uitzendkrachten relatief veel werken te vinden zijn die ouder zijn dan 45 jaar. Andere belangrijke kenmerken zijn: laag- en middelbaar geschoold (28% en 46%), relatief veel uitzendkrachten hebben een migratieachtergrond: westers, 15% en niet-westers, 23%.

Als je kijkt naar de sectoren waarin uitzendkrachten vooral werken dan springt de industrie (19%) er uit. Opgevolgd door technische beroepen zoals bedieners van machines (6%), bestuurders van voertuigen (8%) en hulpkrachten in de transport en logistiek (9%). Gemiddeld werkt bijna de helft van uitzendkrachten net als de totaal werkende beroepsbevolking fulltime.

 

Oproepkrachten

Uit het onderzoek blijkt dat oproepkrachten in vergelijking met uitzendkrachten uit vooral vrouwen (53%) in plaats van mannen bestaat. Overeenkomst met de uitzendkrachten is dat de leeftijd van drie kwart van de oproepkrachten jonger is dan 25 jaar. Ze zijn in andere sectoren actief en vooral te vinden in de handel (29%), horeca (20%). Denk dan aan beroepen als verkoper, schoonmaker of keukenhulp. Meer dan de helft van de oproepkrachten heeft een deeltijdbaan van 12 uur of minder per week.

 

Overige uitkomsten:

– Flexwerkers in Nederland vormen een zeer heterogene groep. Er zijn verschillende vormen van flexwerk, die onderling sterk verschillen in de mate van baan- en inkomenszekerheid die zij bieden.

-Het gemiddeld jaarinkomen van een uitzendkracht is 26.200 euro (2018). Het gemiddelde inkomen van een werkende in Nederland bedroeg in 2018 44.000 euro.

-Uitzendkrachten zijn het vaakst van alle flexmedewerkers ontevreden over hun inkomsten. Meer dan een derde (35,6%) van de uitzendkrachten is niet tevreden met zijn salaris.

-Uitzendkrachten en oproepkrachten hebben, vergeleken met andere flexwerkers, weinig baan- en werkzekerheid, een relatief laag inkomen en weinig scholingsmogelijkheden. Uitzendkrachten zijn ook vaak ontevreden over deze aspecten van het werk.

Voor oproepkrachten is het beeld anders. Ze geven niet vaak aan ontevreden te zijn over hun werkzekerheid en salaris. Wel zijn oproepkrachten, evenals uitzendkrachten, vaak ontevreden over de leermogelijkheden op het werk.-Bijna een kwart van de uitzendkrachten (24,3%) stroomden in 2018 binnen een jaar door naar een vast dienstverband (doorstroom oproepkrachten: 13,8%)

 

Bron: Profiel van flexwerkers in Nederland 2003-2019

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,8/5