Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Buitenwerken bij koud weer: Een blik op de wetgeving en regelingen

Buitenwerken bij
koud weer

In de ijskoude wintermaanden kan buitenwerken een uitdaging zijn, met temperaturen die ver onder het vriespunt duiken. Maar wanneer wordt werk onwerkbaar en hoe kunnen uitzendbureaus gebruikmaken van de ‘Regeling onwerkbaar weer’? Laten we eens nader ingaan op de wetgeving en verantwoordelijkheden, en ontdekken hoe deze regeling van invloed kan zijn op uitzendbureaus en flexwerkers.

De wet over buitenwerken bij koud weer?

De Arbowet legt vast dat de temperatuur op de werkplek geen gezondheidsschade mag veroorzaken bij flexwerkers. Uitzendbureaus en inleners moeten beschermingsmiddelen beschikbaar stellen, zoals kleding en schoenen, om uitzendkrachten te beschermen tegen de kou. Als dit niet voldoende is, moet het uitzendbureau zorgen voor een warme werkplek of het werken in de kou beperken.

Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten. De inlenende werkgever heeft hierin de grootste verantwoordelijkheid, volgens de Arbowet. Dit gezien de flexwerker dan direct in dienst is van de inlener.

Wanneer is werk onwerkbaar?

De grens voor onwerkbaar weer is niet strikt gedefinieerd in de wet, maar sommige cao’s bevatten specifieke regelingen. In de bouw-cao is bijvoorbeeld vastgesteld dat werknemers het werk mogen neerleggen bij een gevoelstemperatuur lager dan -6˚C. Als de gevoelstemperatuur bij een tweede meting om 10.30 uur nog steeds onder -6˚C ligt, mag de flexwerker naar huis, tenzij passend vervangend werk wordt aangeboden.

Ook bij onbegaanbare werkplekken door sneeuw en ijzel, of als beschermende kleding ontbreekt, mag de uitzendkracht het werk weigeren. Gedurende dergelijk (vorst)verlet wordt het loon normaal doorbetaald. Flexwerkers kunnen gebruikmaken van apps zoals de FNV Werkklimaat app om op basis van wetenschappelijke normen te beoordelen of het nog verantwoord is om door te werken.

De ‘Regeling onwerkbaar weer’

De ‘Regeling onwerkbaar weer’ biedt uitzendbureaus de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen voor uitzendkrachten die door weersomstandigheden niet kunnen werken. Als de werkgever een WW-uitkering voor de uitzendkracht ontvangt van UWV, wordt deze uitkering door de werkgever aangevuld tot 100% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

In dit artikel (artikel 22a) wordt onder het naar tijdruimte vastgestelde loon verstaan het feitelijk loon aangevuld met in ieder geval toeslagen (zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 sub c.), adv-compensatie in geld (zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 sub b.) en overige vergoedingen, die de uitzendkracht op grond van de cao-beloning of de inlenersbeloning zou hebben verdiend als er geen onwerkbaar weer zou zijn geweest. Onder de hier bedoelde vergoedingen vallen geen kostenvergoedingen.

Wil je meer weten over de regeling? Bekijk de details op de website van UWV voor uitgebreide informatie.

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,8/5