Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / De 5 grootse veranderingen in de ABU cao 2022

De 5 grootse veranderingen in de ABU cao 2022

Na ruim een jaar onderhandelen is het gelukt om een nieuwe cao voor uitzendkrachten te realiseren. Het is een cao waarin geïnvesteerd wordt in kwaliteit en de waarde van uitzendwerk. In dit artikel zetten we de 5 grootste veranderingen in de ABU cao 2022 voor je op rij.

Leestijd: 3 minuten

 

Al langere tijd zaten deze veranderingen er aan te komen. Per 1 oktober is de eerste verandering dan ook al in gegaan. Bij onwerkbaar weer kunnen uitzendkrachten met een overeenkomst met loondoorbetalingsplicht onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dit komt dan gedeeltelijk in de plaats van de loonbetalingsplicht van de werkgever.
De overige grote veranderingen gaan in vanaf januari 2022. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering zodat de veranderingen te verwezenlijken zijn voor alle ABU-leden en de betrokken instanties.

Lengte fase A en B

De termijn van fase A wordt verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. Hierbij geldt 2022 als ‘overgangsjaar’. Dit overgangsjaar betekent dat uitzendkrachten die starten op of na 3 januari 2022 onder deze nieuwe regeling vallen, starten zij nog vóór 2 januari dan vallen zij nog onder de oude regeling. Hierbij is er voor 3 januari gekozen om een ‘gebroken week’ te voorkomen. Vanaf 2 januari 2023 geldt de nieuwe periode voor alle uitzendkrachten.

De termijn van fase B wordt verkort van 4 naar 3 jaar. Wat wel hetzelfde blijft is het aantal mogelijke tijdelijke contracten. Dat blijft 6 stuks in fase B. Ook hier geldt 2022 als overgangsjaar, waarbij fase B overeenkomsten afgesloten in 2021 nog onder de oude termijn vallen en overeenkomsten afgesloten op of na 3 januari 2022 onder de nieuwe termijn. Op 2 januari 2023 geldt ook in fase B de nieuwe periode voor alle uitzendkrachten. Waarschijnlijk wordt per 2023 de periode van fase B zelfs teruggebracht naar 2 kalenderjaren.

Bovenstaande veranderingen voor fase A en B zorgen ervoor dat uiteindelijk de maximale tijd van tijdelijke indienstneming met 1,5 jaar wordt ingekort ten opzichte van de huidige mogelijkheden. De minimale tijd van tijdelijke contracten gaat van 5,5 kalenderjaren naar minimaal 4 kalenderjaren terug. Fase C wordt hierdoor eerder bereikt door de uitzendkracht. Het is de bedoeling dat door de verkorting van de uitzendtermijn meer uitzendkrachten in fase C komen en voor onbepaalde tijd via het uitzendbureau uitgezonden worden of in dienst gaan bij een opdrachtgever.

Eerder pensioen opbouwen

Voorheen bouwden uitzendkrachten pas na 26 gewerkte weken pensioen op. Deze wachttermijn wordt teruggebracht naar slechts 8 gewerkte weken. Uitzendkrachten die op 1 januari 2022, 8 of meer weken arbeid hebben verricht, gaan vanaf die dag deelnemen aan de StiPP basisregeling. Deze blijft 52 weken duren, waarna de StiPP plusregeling start. Uiteraard mag je ook nu weer ten positieve afwijken en eerder opbouwen voor de uitzendkracht. Dat is wat Flexsupport doet. Iedere flexwerker start vanaf dag 1 met pensioenopbouw. Ook zo geven we vorm aan goed werkgeverschap.

Naast de verkorting wordt de pensioengrondslag (het deel van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd) uitgebreid. Er komt nog bij dat je pensioen opbouwt over loon bij overuren en het toeslagdeel bij onregelmatige en ploegenuren.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning wordt uitgebreid. De inlenersbeloning bevatte al: het periodeloon, de ADV/ATV regeling, de geldende toeslagen, periodieke- en cao-loonsverhogingen en tot slot de kostenvergoedingen die de inlener hanteert. Vanaf 2022 worden hier ook de thuiswerkvergoeding en eenmalige uitkeringen aan toegevoegd. Hierbij zijn periodieke uitkeringen zoals een bonus of 13e maand dan weer van uitgezonderd.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding is niet alleen nieuw voor uitzendondernemingen. Alle werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van 2 euro per thuiswerkdag. Dit is door het kabinet opgenomen in het Belastingplan 2022. Veel cao’s hadden hier al afspraken over openomen door het vele thuiswerken door de Coronapandemie, maar nu staat deze afspraak ook officieel in de ABU-cao. Deze vergoeding gaat echter niet samen wanneer er op dezelfde dag een onbelaste reiskostenvergoeding geldt. Dat is logisch, want je bent of thuis, of op je werkplek elders. Let wel op, want het geldt ook niet voor een halve dag op kantoor en een halve dag thuiswerken. Maak daarom goede afspraken over deze regeling met de uitzendkrachten.
Loonsverhogingen terugwerkende kracht
Loonsverhogingen met terugwerkende kracht gaan onder de inlenersbeloning vallen en gelden voor uitzendkrachten die nog in dienst zijn bij de uitzendonderneming en nog steeds werkzaam zijn bij diezelfde inlener.

Terugkeer

Voor uitzendkrachten die binnen 12 maanden terugkeren bij dezelfde inlener of een inlener op wie dezelfde cao van toepassing is, blijft de inschaling op basis van eerdere werkervaring behouden. Zo wordt recht gedaan aan de opgedane ervaring.

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten die door een uitzender buiten Nederland zijn geworven en voor het eerst naar Nederland komen, hebben de eerste 2 maanden ten minste recht op een bedrag ter hoogte van het voltijdsminimum (jeugd)loon. Dit is ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren.
Arbeidsmigranten mogen echter geen schulden opbouwen vóór aanvang van het dienstverband. Na afloop van het dienstverband hebben zij een redelijke termijn van 4 weken om de woning te verlaten.

Duurzame inzetbaarheid

In de nieuwe ABU-cao wordt er extra geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. De SFU-premie moet worden opgeschroefd tot de maximale 0,2%, zodat innovatieve arbeidsmarktprojecten bekostigd kunnen worden.

Duizelt het je nu van de grootste veranderingen in de ABU cao 2022 en weet je niet waar je moet beginnen met het doorvoeren? Geen zorgen! Neem gerust contact met ons op om te zien wat Flexsupport voor jouw uitzendbureau backoffice kan betekenen!

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,8/5