Navigatie

Vrijblijvende offerte ontvangen?

×

Waar bent u naar opzoek?

Vul hier onder uw zoekterm in of probeer uw antwoord te vinden in onze kennisbank.

Home / Kennisbank / Certificering voor een uitzendbureau

Certificering
voor een
uitzendbureau

Certificering voor een uitzendbureau. Welke certificeringen heb je nodig? Als uitzendbureau moet je certificeringen hebben om te mogen starten en om flexwerkers uit te zenden in diverse branches. In dit artikel lees je welke certificeringen je minstens moet hebben om te starten en welke certificeringen belangrijk zijn in de uitzendbranche.

Kijk je liever een video over uitzendbureau certificeringen?

Certificering uitzendbureaus

Leestijd: 3 min

 

Certificeringen verkrijgen is slechts één onderdeel van het starten van jouw eigen uitzendbureau. Ben je benieuwd naar wat je nog meer geregeld moet hebben voordat je kunt starten? In ons checklist uitzendbureau starten artikel lees jij precies wat je moet doen. Download de handige checklist uitzendbureau starten en streep af wat je al geregeld hebt!

 

Ondernemingsplan

Voordat je een onderneming start, maak je een ondernemingsplan. Onder andere om inzicht te krijgen in welke kosten je maakt bij het starten van een uitzendbureau. Daar zijn namelijk wel een aantal financiële risico’s aan verbonden.

In het ondernemingsplan beschrijf je ook waaraan je onderneming moet voldoen. Het is verstandig om daar ook een onderdeel op te nemen over uitzendbureau verzekeringen en certificeringen.

 

Backoffice uitbesteden of eigen werkgeverschap?

Bij de start van je uitzendbureau maak je ook eerst een belangrijke keuze. Kies je voor samenwerken met een uitzendbureau backoffice? Dan hoef je zelf geen certificeringen te halen om te kunnen starten met je uitzendbureau want zij zijn doorgaans al gecertificeerd. Bij een uitzendbureau backoffice heb je tevens een professionele HR afdeling tot je beschikking. Zij verzorgen de voorfinanciering van de salarissen van de flexwerkers en voeren het debiteurenbeheer uit, want zij zijn officieel de werkgever van de flexwerkers. Er zijn nog veel meer voordelen van je uitzendbureau backoffice uitbesteden. Maar ga je wel zelf de backoffice van jouw uitzendbureau verzorgen? Lees dan snel verder over de certificering!

 

NEN certificering uitzendbureau

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 certificering is er speciaal voor uitzendbureaus. Het gaat bij deze certificering om de juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (bron: www.nen.nl).

Als je deze certificering hebt laten uitvoeren door een certificeringsinstantie, kun je je inschrijven bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Met die inschrijving ben je gerechtigd om in vele branches flexwerkers te bemiddelen. Vaak hebben branchecao’s die eis namelijk in hun cao opgenomen, om daarmee onderbetaling van flexwerkers aan te kunnen pakken bij bedrijven die het met het naleven van cao’s niet zo nauw nemen.

 

NEN 4400-2

Wil je flexwerkers bemiddelen met een andere nationaliteit en verzorg je voor hen de huisvesting? Dan moet je ook de NEN 4400-2 certificering doorlopen. Deze certificering is een toetsing of je je als uitzendbureau houdt aan de wet- en regelgeving rondom het ter beschikking stellen van buitenlandse flexwerkers en de huisvesting daarvan.

 

VCU-certificering uitzendbureau

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Met een VCU-certificaat laat je zien dat jouw uitzendorganisatie veilig en gezond werken ondersteunt en naleeft. Bemiddel je flexwerkers in de bouw of techniek? Dan is de VCU-certificering vaak een verplichting. De VCU-certificering krijg je alleen als je ook NEN 4400-1 gecertificeerd bent. Bij deze certificering zorg je voor werkprocessen en informatiestromen voor veilig en gezond werken van jouw flexwerkers bij de opdrachtgevers. Met het naleven van deze certificering verplicht je jezelf om jouw uitzendbureau continu te verbeteren aangaande processen rondom veilig en gezond werken. Met deze certificering laat je zien dat je staat voor de gezondheid en veiligheid van je flexwerkers richting de opdrachtgever. Door je continu te verbeteren verklein je ook de juridische aansprakelijkheid inzake een arbeidsongeval van een flexwerker.

 

KIWA-certificering uitzendbureau

De KIWA is een certificeringsinstantie die certificeert in specifieke branches. Als jij als uitzendbureau bemiddelt in een van deze specifieke branches ben je verplicht deze certificaten te hebben. Eén van die branches is het beroepsgoederenvervoer. De berijders van bestelbusjes of andere gemotoriseerde transportmiddelen die als flexwerker werken, hebben een berijdersverklaring nodig. De KIWA certificeert jouw uitzendbureau, alleen dan mag je die berijdersverklaring afgeven aan je flexwerkers.

 

Werkgeversverenigingen

Werkgeversverenigingen zijn niet verplicht, maar wij raden ze wel aan. In de uitzendbranche zijn twee werkgeversverenigingen actief. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

In het verleden kozen sommige uitzendbureaus er voor om van beide verenigingen lid te worden. Het voordeel hiervan was dat zij gebruik konden maken van zowel de ABU als de NBBU cao. Dat voordeel is per januari 2020 komen te vervallen, want de cao’s zijn samengevoegd en er is nu nog maar één cao voor uitzendkrachten. Dit verminderd ook de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen uitzendbureaus.

Het lidmaatschap van één van deze twee werkgeversverenigingen staat voor kwaliteit in dienstverlening. Beide verenigingen hebben toetredingseisen en daarom noemen we deze bij certificeringen. Het lidmaatschap zegt dus iets over je streven naar correcte en juiste verloningen conform de cao.

 

G-rekening en WKA

In het kader van kwaliteit in dienstverlening noemen we hier ook het gebruik maken van een g-rekening en het verstrekken van een WKA-verklaring. Dit zijn geen certificeringen, maar wel erg belangrijk voor een uitzendbureau.

Je kunt bij de Belastingdienst een g-rekening openen. Op die ‘geblokkeerde rekening’ kun je je opdrachtgever 30% van de factuur laten storten. Van deze rekening kun je alleen je belastingen betalen en geen leveranciers of andere facturen. Zo zorg je er voor dat je opdrachtgevers niet ketenaansprakelijk zijn als jij de belastingen niet meer kan betalen. De Belastingdienst kan dan niet bij je opdrachtgevers de belastingen proberen te innen (dit is de ketenaansprakelijkheid).

Als je wel de belastingen betaalt, kun je bij de Belastingdienst een WKA-verklaring opvragen. Dat is een bewijs dat je tot de aanvraagdatum aan je belastingverplichtingen hebt voldaan. Opdrachtgevers vinden het vaak prettig om de meest recente verklaring toegestuurd te krijgen.

 

Bovenstaande zijn de meest voorkomende certificeringen en kwaliteitseisen waaraan je moet voldoen voor het starten van een uitzendbureau. Op onze pagina over certificeringen zie je welke certificeringen Flexsupport zelf heeft.

Wil jij meer informatie over dit onderwerp of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop, wij helpen je graag verder!

Neem contact op

Klaar om je eigen uitzendbureau te starten?

  • In 5 stappen naar je eigen uitzendbureau
  • Alle informatie die je nodig hebt
  • Volledig gratis te downloaden
4,8/5